Nước nguyên liệu sản xuất trong y tế

Giá bán :

TRONG Y TẾ

Nước trong các ngành thuộc lĩnh vực y học đóng vai trò là một nguồn nguyên liệu cho các hoạt động sản xuất, chế xuất cũng như phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu chữa và điều trị các bệnh lý.