Hệ thống nước dược phẩm Y TẾ

Giá bán :

Ứng dụng: Dùng trong các nhà maý sản xuất Dược phẩm, vắc xin, bệnh viện yêu cầu nước thành phẩm đạt qui chuẩn Dược Điển Việt Nam VI