CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TEKCOM
Địa chỉ : Khu công nghiệp Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên
Hotline: 0377770000
Mã số thuế: 0105351661