STT Chức danh Địa điểm Ngày đăng Ngày hết hạn
1 Content marketing Hà Nội 24/10/2016 30/11/2016
2 Trưởng phòng kinh doanh Hà Nội 27/09/2016