Chính sách nhân sự

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ CÓ CHUYÊN MÔN CAO, HỢP TÁC, CỐNG HIẾN VÀ HƯỚNG ĐẾN KHÁCH HÀNG

Có một triết lý mang tính nền tảng cho quá trình quản lý và phát triển nguồn nhân sự là “ Nếu con người là tài nguyên quý nhất của một quốc gia thì CON NGƯỜI PHÙ HỢP mới là tài sản quý nhất của một doanh nghiệp”. Để mở rộng nguồn nhân lực cho sự phát triển tương lai, TEKCOM đã và đang tiếp tục tìm kiếm và phát triển nhân tài trong nội bộ và cả bên ngoài trở thành những con người có năng lực cạnh tranh nhất trên thị trường lao động và là tài sản vô giá mà công ty đang sở hữu. Điều đó được thực hiện qua các mục tiêu:

+ Đáp ứng nhu cầu nhân sự theo chiến lược phát triển của công ty  trong từng thời kỳ.

+ Khai thác tối đa nguồn lực con người để tạo ra hiệu quả công việc tối ưu cho tổ chức.

+ Luôn chú trọng đầu tư  vào đào tạo và phát triển nhân tài

+ Luôn cải thiện các quan hệ lao động

Tại TEKCOM, chúng tôi luôn tạo điều kiện để CBCNV trau dồi và nâng cao năng lực chuyên môn nhằm phát huy hết tính sáng tạo, tính năng động, tính tiên phong cùng với lòng nhiệt huyết yêu nghề của họ. Chúng tôi đánh giá cao năng lực, thái độ và khả năng cống hiến của đội ngũ nhân sự mình. Chính sự tăng trưởng liên tục trong kinh doanh đã giúp TEKCOM đủ điều kiện đảm bảo các chính sách lương & đãi ngộ hấp dẫn cạnh tranh thu hút được nhiều nhân tài. Triết lý của TEKCOM là thu hút nhân tài giỏi nhất bằng cách là công ty tốt nhất.