Giấy chứng nhận Tekcom đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh máy lọc nước

Với giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2015 góp phần khẳng định Tekcom là đơn vị có đủ năng lực về công nghệ, kỹ thuật cũng như chất lượng để có thể thực hiện các dự án lớn trong ngành lọc nước tại Việt Nam.

ISO 9001 cách gọi tắt của ISO 9001:2015 – phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001 là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế phát triển và ban hành vào ngày 24 tháng 9 năm 2015. Tiêu chuẩn này có tên đầy đủ là ISO 9001:2015– Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu.

ISO 9001 đưa ra các yêu cầu được sử dụng như một khuôn khổ cho một Hệ thống quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn này cũng được sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận phù hợp với Hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức. Khi có được chứng chỉ ISO 9001, chứng tỏ doanh nghiệp có hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả và đáp ứng những tiêu chuẩn chung của quốc tế.

Chứng nhận ISO 9001:2015
Giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đối với Tekcom trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh máy lọc nước (bản Tiếng Anh)

Phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001 là tiêu chuẩn 9001:2015, đây được xem là bộ tiêu chuẩn hiệu quả nhất, dễ áp dụng trong thực tế hơn nhằm đáp ứng cho những thay đổi lớn của nền kinh tế thế giới. Đó là việc ứng dụng những công nghệ mới và sự đa dạng hóa trong kinh doanh và thương mại toàn cầu.

giấy chứng nhận ISO 9001:2015 cho lĩnh vực sản xuất và kinh doanh máy lọc
Giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đối với Tekcom trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh máy lọc nước

Viện nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn chất lượng công bố chứng nhận Công Ty TNHH Thiết Bị và Công Nghệ Tekcom đáp ứng, đánh giá phù hợp  với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 hệ thống quản lý chất lượng cho lĩnh vực: Sản Xuất và Kinh Doanh Máy Lọc Nước.

Với giấy chứng nhận này, Công Ty Tekcom tự hào là đơn vị có đủ năng lực về công nghệ, kỹ thuật cũng như chất lượng để có thể thực hiện các dự án lớn trong ngành lọc nước tại Việt Nam.

máy lọc nước tinh khiết RO Kensi