Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn cơ sở Máy Lọc Nước với 3 nhãn hiệu thương mại Kensi, Pacific, Rostar

Viện nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn chất lượng đã có giấy xác nhận phù hợp tiêu chuẩn xác nhận tới sản phẩm Máy Lọc Nước với 3 nhãn hiệu thương mại Kensi, Pacific, Rostar được sản xuất bởi Công Ty TNHH Thiết Bị và Công Nghệ Tekcom.

 

Xác nhận sản phẩm máy lọc nước nhãn hiệu thương mại Pacific phù hợp với TCCS 01:2015/ TKC

Xác nhận sản phẩm máy lọc nước nhãn hiệu thương mại Rostar phù hợp với TCCS 02:2015/ TKC

Xác nhận sản phẩm máy lọc nước nhãn hiệu thương mại Rostar phù hợp với TCCS 03:2015/ TKC

máy lọc nước RO Kensi